Materjali ja valmistoodangu lao ehitus. Tõstuki ja formaatsae soetamine. Projekti elluviimine võimaldab efektiivistada ja optimeerida tootmist.

Rasterlauaga montaažipressi ja servaprofiili lihvimis seadme soetamine. Projekti elluviimine võimaldab vähendada käsitööd, efektiivistada ja optimeerida tootmist.